HOTLINE: 091 5544 999 - 092 5544 999

Ưu điểm của năng lượng mặt trời

Năng lượng mặt trời là năng lượng thu được từ mặt trời được khai thác và chuyển đổi sang năng lượng nhiệt hoặc điện. Trong điều kiện của nó đơn giản, năng lượng mặt trời, như tên cho thấy, có thể được định nghĩa là năng lượng nhận được từ mặt trời.

Tin tức hoạt động

logo bottom

fbgp

Dong Energy Corporation

Địa chỉ : 1489 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q. 7, Hồ Chí Minh
Di động : 091 5544 999 - 092 5544 999
Email : info@donggroup.com
Website : www.dong.com.vn